Elevinformasjon ved Øie Trafikkskole

Elevinformasjon ved Øie Trafikkskole

Velkommen til trafikkskolen. Vi vil følge deg trygt igjennom hele og/eller deler av opplæringen på en sikker måte, slik at du skal bli en trygg sjåfør med vilje til å ta ansvar for deg og de rundt deg, slik at ulykker unngås.

I denne informasjonen vil det stå blant annet om hvordan du bestiller og avbestiller opplæring ved trafikkskolen, om øvelseskjøring og opplæring, teorien og den praktiske prøven ved Statens Vegvesen.

De ansatte ved trafikkskolen har yrkesmessig taushetsplikt.


TIMEBESTILLING

Dine timer kan du bestille direkte hos din trafikklærer, via vår bookingside eller gjennom Tabs, vårt bookingsystem. I Tabs vil du få tilgang til kalender, timekort og opplæring.

Skulle du ha behov for å avbestille en booket time, må du gjøre dette innen klokken 12 siste virkedag før timen. Avbestiller du for sent eller ikke møter må du betale for timen. Skulle du bli syk og har legeerklæring, ønsker vi at du gir beskjed så fort som mulig. Slik at du ikke må betale for timen.

Både elev og lærer har gjensidig plikt til å vente i 20min før timen kan regnes som ikke møtt.

Alle timene er av 45miutters varighet.


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B, skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:

• Er trafikksikker

• Gir god samhandling

• Fører til god avvikling

• Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

• Er i samsvar med gjeldene regelverk


GRUNNREGELEN FOR TRAFIKK §3

Denne reglen finner vi i vegtrafikkloven, som forteller noe om hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Dette er en god leveregel for våre valg i trafikken.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen».


OPPLÆRINGEN

Din opplæring sikres igjennom en føreropplæringsmodell som er laget og vedtatt av norske myndigheter, Denne modellen ble innført i 2005. Det er en modell som legger til rette for opplevelser og erfaringer som skal gjøre deg i stand til å ta gode valg, i samsvar med hovedmålet. Denne føreropplæringsmodellen består av fire trinn. Som bygger på hverandre.

For å få best utbytte av opplæringen anbefaler vi at du bruker lærerboken Veien til førerkortet, denne boken og evt. oppgavebok kan du blant annet kjøpe på kontoret eller www.teoribok.no

Trinn 1 – trafikalt grunnkurs

Er det grunnleggende du trenger før du kan begynne å øvelseskjøre og du må ha fylt 15år ved kursstart og under 25år, fra 25 år trenger du kun førstehjelp og trafikant i mørket.

Målene er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer.

Kurset omfatter bl.a. førstehjelp og å være trafikant i mørket.

Trinn 2

Du skal lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

Du skal tilegne deg kunnskap om kjøretøyet og bilføreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet.

Omfanget av undervisningen må tilpasses dine forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering hvor du skal ta stilling til om målene er oppnådd og om du er klar for å rette oppmerksomheten mot trafikken.

Trinn 3

Målene for trinn 3 er rettet mot din læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Samt kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen.

Ved avslutningen av trinn 3 skal du kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses din erfaringsbakgrunn og muligheter for øvingskjøring.3 Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre en trinnvurdering.

Det skal, med utgangspunkt i dine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B.

Kurset skal bidra til at du videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3.

Trinn 4

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot din risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1 Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B.

Kurset skal bidra til at du videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg. Kurset består av 13 undervisningstimer fordelt på teori og kjøring.


Øvelseskjøring

Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til førerkort klasse B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole, øvingskjøring eller begge deler.

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom obligatoriske deler.

Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra arbeidsplass eller skole.

Forskning tyder på at de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkes utsatt den første tiden etter at de har fått førerkort. Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.

For å få best utbytte anbefales det derfor å starte øvingen så tidlig som mulig i samarbeid med en trafikkskole.

Minner om at enkelte forsikringsselskaper tilbyr rimeligere forsikringer dersom du laster ned en app og registrerer kjøringen din.


Krav til øvelseskjøring klasse B

• Fullført trafikalt grunnkurs, ta med bevis og legitimasjon ved all kjøring.

• Ekstra innvendig speil, slik at ledsager kan følge med hva som skjer bak, samt en rød L bak på bilen

• Ledsager må ha fylt 25 år og hatt førerkort i gjeldene klasse sammenhengende de siste 5 år. • Den som er ledsager, må være skikket

• Du skal ikke ha sperrefrist Husk at øvelseskjøringen må skje i et område hvor du ikke hindrer eller forstyrrer annen trafikk.

Tilpass området etter ditt nivå.


VEIEN VIDERE …

Føreropplæringen er en prosess som krever tid, egen innsats og motivasjon. Sammen skal vi få det til, men jobben er altså din.

Godt samarbeid og god kommunikasjon gir best læring, og vips står du der med førerkort i hånden og friheten er din, et ansvar du må ta godt vare på.

Vi jobber mot Nullvisjonen, null drepte og null hardt skadet i trafikken.

Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplæring med sikkerhet, kunnskap og god service.TEORI OG FØRERPRØVE

• Du må levere en elektronisk søknad om førerkort på statesnvegvesen.no.

• Du må ha gjennomført alle de obligatoriske delene, dette kan du sjekke på vegvesen.no eller ved trafikkskolen

• I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest på trafikkstasjonen

• Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde og personnummer, både til teori- og førerprøven • Du må betale gebyr for teori- og førerprøve samt utstedelse av førerkort

• Du har mulighet til å ta teoriprøven seks måneder før du fyller 18år

• Du må bestå teoriprøven før du kan gi fullmakt til din trafikkskole eller bestille førerprøve

• Teoriprøven er gyldig i 3år

• Du har 90minutter til å løse teoriprøven og kan ja 7 feil

• Dersom du kan dokumentere lese- og skrivevansker, eller språkproblemer kan du få til rettelagt teoriprøve. Dette må du søke om i god tid.

• Førerprøveruten blir stukket av en datamaskin

• Du får en sikkerhetsoppgave før kjøringen

• Den praktiske prøven varer 75min totalt

• Dersom du ikke skulle bestå teorien må du vente i 2uker før ny prøve, når det gjelder førerprøven er det 4uker å vente.

• Det gjelder å møte trygg og forberedt med gyldig legitimasjon

• Avbestilling må skje senest 3 virkedager før prøvedagen, ellers må den betales

Ta kontakt med oss

Addresse: Valdresvegen 2A, 2900 Fagernes
Telefon: +47 930 62 689
Email: post@oietrafikkskole.no

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08:00-16:00
Lørdag: 09:00-14:00
Søndag: 09:00-14:00

-Følg Oss

Copyright © All Rights Reserved.