Våre priser

Våre priser

Prisliste for Øie Trafikkskole, gjeldende fra 01.09.2022

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp, uten trafikant i mørket TRINN 1 (10t)1950 kr
Førstehjelp, del av trinn 1 (4t) 900 kr
Trafikant i mørket (01.10 – 15.03)1800 kr
Kjøretime Kl. B – Automatgir/Manuell800 kr
Kjøretime Kl. B – Automatgir/Manuell etter kl. 16:00 og helligdager900 kr
Trinnvurdering Trinn 2 (1t)800 kr
Sikkerhetskurs på øvingsbane (4t) inkl. baneleie til NAF (1450 kr)4700 kr
Trinnvurdering trinn 3 (1t)800 kr
Sikkerhetskurs på vei trinn 4 (13t)8800 kr
Leie av bil til førerprøve 2200 kr

Trafikalt grunnkurs består av 4 kvelder grunnleggende forståelse for hva førerollen og førerdyktighet innebærer og en kveld førstehjelp

Elever som er 25år eller over behøver kun førstehjelp og trafikant i mørket totalt for disse to kveldene 2700 kr.

Sikkerhetskurs på vei er totalt 13 timer fordelt slik:

• Risikoteori 2t

• Kjøring i landevegs miljø 5t

• Kjøring i variert miljø 4t

• Avsluttende refleksjonsteori 2t

Obligatorisk opplæring for trinn 2 til og med trinn 4, inkludert leie av bil til førerprøve har en total pris på 17 300 kr.

Den totale prisen på et førerkort vil variere ut ifra antall kjøretimer som du behøver for å nå hovedmålet i lærerplanen, som er:
Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B, skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:

• Er trafikksikker

• Gir god samhandling

• Fører til god avvikling

• Tar hensyn til helse, miljø og andres behov

• Er i samsvar med gjeldene regelverk

Ta kontakt med oss

Addresse: Valdresvegen 2A, 2900 Fagernes
Telefon: +47 930 62 689
Email: post@oietrafikkskole.no

Åpningstider

Mandag – Fredag: 08:00-16:00
Lørdag: 09:00-14:00
Søndag: 09:00-14:00

-Følg Oss

Copyright © All Rights Reserved.